Sunday, December 29, 2019

DAILY LIFE VLOG: BREWING MY OWN COFFEE AT HOME

1 comment:

Slamet Riyadi said...

banyak banget ngopinya 2 scoop.
kalau aku paling 1 scoop buat sekali ngopi.
btw V60-nya samaan dong dan udah subscribe

Previous Page Next Page Home